Allianssi
OSALLISTUJASIVUT

Tietoa kohdemaista


Tietoa omasta kohdemaasta kannattaa etsiä esimerkiksi internetistä ja kirjallisuudesta. Alle on koottu muutamia linkkejä kohdemaata koskevan tiedon etsimistä helpottamaan.

Huom! Ennen lähtöä ulkomaille on hyvä lukea kohdemaan matkustustiedote

Maat A–Z
Ulkoasiainministeriön maatietopankki. (Ulkoasiainministeriö)

global.finland.fi: Maat
Ulkoasiainministeriön kokoamaa tietoa kehitysmaista. (Ulkoasiainministeriö)

Suuntana-maaoppaat 
CIMOn toimittamat maaoppaat sisältävät maakohtaista tietoa mm. elinkustannuksista. Oppaita on yhteensä noin parikymmentä. (CIMO) 

Country Profiles
Maaprofiileja, joissa mm. maan yleiskuvaus sekä keskeisiä faktoja maata koskien. (BBC) 

The World Fact Book 
Maiden kuvaukset sisältävät tietoa mm. historiasta, maantieteestä ja väestöstä (Central Intelligence Agency).

Lonely Planet: Destinations
Maakuvauksia, joissa tietoa mm. käytännön asioista. Kohdemaan voi etsiä valikon tai hakukentän kautta. (Lonely Planet)

maailma.net: Uutiset
Uutisosio kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien teemaportaalissa. Uuutisia voi hakea alueen ja teeman (mm. terveys, ympäristö) mukaan. (Suomen OneWorld -portaaliyhdistys) 

Matkailu ja maat
Makupalat-linkkikirjaston osio matkailusta ja maista. Alakategoriat sisältävät runsaasti linkkejä maakohtaiseen tietoon. (Hämeenlinnan kaupunginkirjasto)