Allianssi
OSALLISTUJASIVUT

Kulttuurisokki


Kun Suomen pölyt on karistettu jaloista, on edessä kohdemaahan tutustuminen ja sopeutuminen.

Sopeutumiseen saattaa liittyä ns. kulttuurisokki. Kulttuurisokilla tarkoitetaan stressitilaa, jonka vieraan kulttuurin kohtaaminen aiheuttaa. Stressitila on luonnollinen reaktio muutokseen.


Sopeutumisen vaiheet


Kulttuurisokkia on usein kuvattu suurin piirtein seuraavanlaiseksi nelivaiheiseksi prosessiksi (Halinoja 1998, Salminen & Poutanen 1996, Saviaro & Helaniemi 2005.): 

1. Alkuinnostus. Ns. kuherruskuukauden aikana uusi kulttuuri viehättää. Ruoat maistuvat jännittäviltä, kieli kuulostaa ihanalta ja paikalliset ihmiset näyttävät kiehtovilta. Kotimaa on tylsänä muistona mielessä.

2. Turhautuminen. Sitten tunnelma muuttuu. Ympäröivä kulttuuri alkaa ärsyttää ja ahdistaa. Tekee mieli arvostella oloja. Voi olla, ettei mikään tunnu olevan yhtä hyvin kuin taakse jääneessä kulttuurissa. Arjen rutiinit saattavat takerrella, ja työ voi tuottaa ongelmia. Olo voi olla stresaantunut ja jännittynyt.

3. Hyväksyminen. Ahdistuksen jälkeen alkaa hyväksyminen. Matkalainen alkaa muokata omia ajatuksiaan ja toimintatapojaan ympäristöön sopiviksi. Hän saattaa myös alkaa taas nähdä hyviä puolia ympäröivässä kulttuurissa.

4. Sopeutuminen. Sopeutumisvaiheessa arki- ja työelämä alkavat taas luistaa. Tilanne rauhoittuu, ja uusi ympäristö näyttäytyy taas nautittavana.

Yllä kuvailtu prosessi on tietenkin yleistys ja kaikki eivät ehkä edes koe kulttuurishokkia. Kulttuurishokkiin liittyy myös se, että näkee itsensä uudessa valossa, vahvuuksineen ja heikkouksineen. Ulkomailla oleminen ei automaattisesti tarkoita monikulttuurisuustaitojen kehittymistä: avoin mieli ja halu oppia ovat sopeutumisen kannalta tärkeitä asioita. Kokemus voi myös rikastaa omaa maailmankatsomusta ja varmasti kartuttaa elämänkokemusta!


Kulttuurisokkiin varautuminen


Voiko kulttuurisokkiin varautua?

Uuteen seikkailuun ja mahdolliseen shokkiin voi varautua, taas kerran, ennen kaikkea avoimella mielellä ja halulla oppia. On myös tärkeää antaa itselleen aikaa: muutokset elämässä aiheuttavat usein monenlaisia tunteita, vaikeitakin. Ristiriitatilanteissa voi aina puhua asiasta tai kysyä, jos ei ymmärrä, sekä miettiä, mikä meitä ihmisinä yhdistää. Reissuun voi myös valmistautua suunnittelemalla ja ottamalla asioista selvää etukäteen, mutta liikaa ei kannata suunnitellakaan! Tietyt kohdemaahan liittyvät käytännön asiat (valuutta, adapterin tarve jne.) kannattaa tsekata netistä. Omien odotusten pohtiminen jo ennen matkaa voi myös olla avuksi.

Osallistujasivuille on koottu lähtijöiden käyttöön linkkejä  tietoon kohdemaista.

 

Sopeutuminen paluun yhteydessä

Ulkomaille vaihtojaksoa viettämään suunnatessa on hyvä varautua siihen, että ulkomailta palatessa kotimaa saattaa näyttäytyä varsin erilaisena kuin ennen lähtöä. 

Voi esimerkiksi olla, että poissaolon aikana Suomesta syntyy ajatuksiin ihannekuva vailla totuuspohjaa. Voi myös olla, että moni asia on muuttunut Suomessa ulkomaanjakson aikana. Paluun jälkeen edessä onkin sopeutuminen Suomen kulttuuriin. (Halinoja 1998, 122.) Yleisempää on kuitenkin ehkä se, että on itse muuttunut ja nähnyt maailmaa ja siksi tutut asiat ja ihmiset vaikuttavatkin erilaisilta.


Lähteet


Halinoja, Raimo 1998. Kouluttautuminen monikulttuurisuuteen. Teoksessa Salo-Lee, Liisa; Malmberg, Raija & Hallinoja, Raimo. Me ja muut. Kulttuurienvälinen viestintä. Helsinki, Yleisradio Oy. 

Salminen, Kerstin & Poutanen, Päivi 1996. Kulttuurikompassi. Edita, Helsinki.

Saviaro, Marja & Helaniemi, Merja 2005. Kun työ vie maailmalle. Helsinki, Return Ticket.