Allianssi
OSALLISTUJASIVUT

KULTTUURIEN KOHTAAMINEN


Tämän osan aiheena on kulttuurien kohtaaminen.

Kulttuurista ja kulttuurien kohtaamisesta on erilaisia näkemyksiä ja teorioita. Kannustamme pohtimaan aihetta kriittisesti! Tämän infopaketin tarkoituksena on antaa eväitä omaan pohdintaasi, auttaa omassa sopeutumisessasi kohdemaan kulttuuriin ja tuoda esiin, minkälaisia asioita kulttuurien kohtaamiseen liittyy. Vuorovaikutus on aina tilannekohtaista ja valmiita toimintaohjeita emme voi antaa: avoin mieli on tärkein työkalusi matkalla!

Tarkastelemme ensin kulttuuria,   kulttuurista orientaatiota  ja eroja viestinnässä. Sitten tutustutaan kulttuurisokkiin, monimuotoisuuteen työpaikalla ja monikulttuuriseen osaamiseen.  

Loppuun on koottu muutamia haastatteluja sekä linkkejä ja kirjallisuusvinkkejä kulttuurien kohtaamiseen liittyen.